פטל פיזיקה – סביבה להוראה ולמידה מותאמת אישית

צוות מוביל

חברי הפרויקט

אדמיניסטרציה:

תקציר

בשנת 2016 החלה תוכנית מחקר, פיתוח והפעלה רחבת היקף בסביבת פטל פיזיקה. בשלב הראשון הורכבה קבוצת הובלה של מורים מומחים, מומחים טכנולוגיים וחוקרים מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן אשר פיתחו מאגר ראשוני של תכנים אינטראקטיביים שהיווה בסיס לגרסה שהועמדה לרשות המורים שיצטרפו. בשלב השני, קבוצת ההובלה הפעילה קהילה מקצועית לומדת של מורים מאמצים במטרה לעשות שימוש בסביבה בגרסתה הראשונית בכיתותיהם תוך איסוף נתונים מהמורים והתלמידים לשיפור הסביבה והתכנים.  בשלב השלישי, הסביבה נפתחה למורים לפיזיקה ברחבי הארץ.

נכון למרץ 2021, פעילים בסביבת פטל פיזיקה 460 מורים, המלמדים כ-20,000 תלמידי פיזיקה במעל 600 כיתות שונות. בשנה"ל תשפ"א הצטרפו לפטל פיזיקה מעל 250 מורים אשר השתתפו בימי סדנאות למורים וחלקם הגדול המשיך להתפתח מקצועית בקהילות פטל פיזיקה.

פיתוח והפעלה

בחמש השנים האחרונות התבצעה הטמעה בקרב מעל שליש ממורי הפיזיקה בישראל (במסגרת קהילות מורי הפיזיקה, מדריכי פיקוח הפיזיקה, תוכנית רוטשילד ויצמן ,חמד"ע ומש"ר) ליישום הוראה מותאמת אישית העושה שימוש בנתונים הנאספים בסביבת פטל על מצב הידע של התלמידים, שיתוף במערכי שיעור של מורים עמיתים מלווה בשיקולי הדעת שלהם ועוד. במקביל התבצעו הכשרה וליווי של 15 "מורים מנטורים" המשמשים מלווים טכנו-פדגוגיים למורים אלה אשר הפעילו בכיתותיהם רצפים של הוראה מותאמת אישית בליווי סביבת פטל.

הארכיטקטורה הייחודית של הסביבה משלבת מאגרי תכנים משותפים, מערכת ניהול למידה ומגוון מנגנוני שיתוף בין מורים ובהם אלמנטים הלקוחים מעולם הרשתות החברתיות המעודדים יצירת קישוריות נוחה ומהירה בין המורים. מאגרי התכנים כוללים את:

  • המאגר המשותף-מאגר מתויג ומקוטלג לפי תוכנית הלימודים של פריטים אשר שותפו ע"י יצרני תוכן מקצועיים ומורים נבחרים. מורים יכולים לשתף פריטים למאגר, לחפש תכנים המתאימים להם, להעבירם למרחב ההוראה האישי שלהם ולכתוב עליהם ביקורת לטובת המורים הבאים. כיום במאגר המשותף קיימות כ-630 משימות אינטראקטיביות ייעודיות לפיזיקה המכסות את כלל תוכנית הלימודים.
  • סביבת העמיתים-מאגר רצפי הוראה המקוטלג לפי המורים המשתפים, המאפשר למורים אלה לשתף רצפי הוראה שהעבירו בכיתותיהם. כיום בסביבת העמיתים מעל 150 רצפי הוראה (קורסים) שמורים שיתפו המהווים השראה למורים בפטל.

החל מתחילת מגפת הקורונה התרחבה ההטמעה ונתנה שרות למרכז המורים. מורי הפיזיקה השתתפו באופן פעיל בפעילויות שונות שהפעיל צוות פטל פיזיקה ועשו שימוש נרחב במשאבי הסביבה בקרב תלמידים.

 

מחקר

תזת הדוקטורט של ד"ר אסף בר יוסף בהנחיית פרופ' בת שבע אלון התמקדה ב 195 מורי פיזיקה, אשר הפעילו את הסביבה לליווי הוראתם במשך שנתיים, ועסקה בשאלה כיצד סביבות דיגיטליות מקדמות הוראה ולמידה מותאמת אישית בשלושה הקשרים: תכנון תכנים אינטראקטיביים בסביבת פטל, הקשר בין הארכיטקטורה של פטל לבין תפקוד המורים בה ופרקטיקות המורים בהפעלת הסביבה בכיתות. במחקר פותח מודל ה-DPI (Data-based teaching, Personal customization and Interactivity of the participants) המאפשר לאפיין תהליכי פיתוח-תוכן ושימוש של מורים בסביבות דיגיטליות ומשמש ככלי מחקרי לבחינת מידת ההתאמה האישית של ההוראה והלמידה בליווי הסביבה.

הממצאים מלמדים על חשיבות השיתופיות בין המורים המשתמשים בסביבה ביצירת תפקוד רב-גוני. שימוש המורים במנגנוני השיתוף יצר הפרייה הדדית בין תפקוד המורים כצרכנים וכיצרנים. כמעצבים – המורים שלבו במרחבי ההוראה שלהם במערכת ניהול הלמידה פריטים שמקורם במאגרי התכנים עם פריטים שיצרו בעצמם בדרכים מגוונות ושונות המותאמות לצרכי הוראתם. כמו כן נמצא שהפעילויות שתוכננו והארכיטקטורה הייחודית של סביבת פטל היו גורמים מרכזיים בקידום הוראה ולמידה מותאמת אישית בקרב המורים.  במקביל נערך מחקר הבוחן כיצד לטפח את שיקולי הדעת של מורים לפיזיקה לקידום הוראה "ממוקדת למידה" וכיצד לשלב נתונים מבוססי אבחון בשיקולים אלה. המחקר התבצע על ידי ד"ר מיכל ולטר בהנחייתן של פרופ' בת שבע אלון, ד"ר אסתר בגנו וד"ר חנה ברגר במסגרת קהילות מורי הפיזיקה. המחקר הצביע על שינויים בידע, תפיסות ופרקטיקות ממוקדות למידה של המורים.

בימים אלו מתבצע בקבוצה מחקר לתואר שני של מר אלירן חן, בהנחיית פרופ' עידית ירושלמי וד"ר גיורא אלכסנדרון, העוסק בבניית כלי אבחון אוטומטי למורה הנותנים מידע על ביצועי תת קבוצות בכתה המתקשות בקטגוריות תוכן ומיומנויות משותפות. המחקר משלב פיתוח של צבירי פריטים על בסיס ניתוח משימה סדור, וניתוח גורמים של קשיים משותפים בקבוצות רחבות של תלמידים, ומחקר המשווה תוצרי פיתוח המעוגנים בידע מורים ובידע מומחים.

לקריאה נוספת:

  1. אתר מיזם פטל בפיזיקה.
  2. Bar-Yosef A. and Kavalerchik N. (2019). “Personalized Teaching and Learning in the Science Classroom”. Social network of teachers for content sharing. #MoodleMootIEUK19. סרטון 
  3. אסף בר יוסף ובת-שבע אלון (2021), "שיתופיות בין מורים בסביבת PeTeL". כנס צ'ייס השישה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה, 16 בפברואר 2021 .
  4. אסף בר יוסף (2020), "פיזיקה בשלט רחוק: הכלי שלכם ללימוד מקצועות מדעיים מהבית".
  5. כנס מופת – למידה דיגיטלית 2030 (2019), "פרופילי השימוש של מורים במנגנוני השיתוף של סביבת  PeTeL". סרטון

תודתנו לגדעון וחנה המבורגר, לקרן משפחת אדי וג'ולס טראמפ ולמשרד החינוך על תמיכתם בפרויקט

ליצירת קשר