פטל כימיה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

הסביבה פותחה, במסגרת פרויקט פטל במחלקה להוראת המדעים, במטרה להנגיש למורים כלים להוראת הכימיה בגישה של הוראה ולמידה מותאמות אישית. מוקד מרכזי נוסף הוא עבודת תלמידים בצוותים המאפיינת את לימודי הכימיה, בדגש על יחידת המעבדה וההערכה החלופית. במסגרת קבוצת הכימיה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, פותחו מאגרים ייחודיים של שאלות ומשימות דיאגנוסטיות לאבחון מצב הידע של התלמיד והצעות למהלכי הוראה המותאמים למידע שנאסף. הוראה מותאמת אישית נוצרת תוך שימוש במאגרים אינטראקטיביים של שאלות דיאגנוסטיות לאבחון מצב הידע של התלמיד והצעות לפעילויות הוראה המותאמים אישית ללומד ומבוססות על מידע שנאסף. התכנים בסביבה מתבססים על שני מקורות עיקריים: חומרים קיימים שפותחו בעבר ע"י מורים, קהילות ומרכזי המורים; וכן פיתוח של חומרים עדכניים ע"י מורים מובילים ובמסגרת תכניות להתפתחות מקצועית של מורים, שפותחו כדי להכשיר אותם להשתמש במאגרים האלה ולשלבם במהלכי ההוראה שלהם.

לקריאה נוספת

 

מאמר:

Aviran, E., Easa, E., Livne, S., & Blonder, R. (2020). Implementation of a personalized online learning system towards creating hybrid learning and teaching in chemistry classes. In D., Glick; A., Cohen, & C., Chang (Eds.) Early warning systems and targeted interventions for student success in online courses (pp. 90-110). IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-5074-8.ch005

ליצירת קשר