חומרי הלמידה לחטיבה העליונה כוללים את הסדרות הבאות:

 • יחידה לבגרות (מתוך 3 יח"ל)
 • 3 יחידות לבגרות, לפי שאלונים (שאלון א, שאלון ב, שאלון ג)
 • 3 יחידות – סדרת ש"י, לפי נושאים
 • 5-4 יחידות לימוד

ש"י חדש לי"ב: 3 יחידות לבגרות לפי התוכנית החדשה

הגישה בחומרי הלמידה מאפשרת לתלמידים להיות שותפים לבניית כל נושא. הגישה מטפחת יצירת איטואיציות והתמודדות עם אוטואציות מוטעות.

חומרי הלימוד ל- 1 יח"ל ול- 3 יח"ל מביאים בחשבון שהתלמידים מגיעים עם רקע מתמטי מצומצם, לכן הלימוד אינו מבוסס על ידע קודם, מאפשר "התחלות חדשות" בכל נושא, ובדרך זו מספק הזדמנויות להצלחה. הדגש הוא על ניסיון ליצור הבנה ולא "מתכונים" לפעולה, ולאפשר שימוש בכלים פשוטים ובשיקולים ויזואליים.

סדרת הספרים ש"י – יחידה אחת לבגרות

גרפים משוואות, בעיות, גאומטריה אנליטיתלתלמיד (עברית).

סדרות, טריגונומטריה, סטטיסטיקה והסתברותלתלמיד (עברית).

מתמטיקה לשלוש יחידות לפי התוכנית החדשה לכיתה י"ב: לתלמיד (עברית).

סדרת הספרים ש"י – שלוש יחידות לבגרות

מבוא

סדרת הספרים ש"י כוללת את כל חומר הלימוד לרמה של שלוש יחידות במתמטיקה לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך.

תחילה יצאו לאור סדרה של 13 ספרים עם מדריך למורה לכל ספר (מופיעים בקטלוג בעמודים 55-61). בעקבות השינוי במבנה בחינות הבגרות (למבנה הצבירה), אוחדו ונערכו מחדש הספרים (כולל תוספות שהופיעו בתכנית) ל- 3 ספרים, כך שיתאימו למבנה החדש של בחינת הבגרות.

הספרים בגישה זו מבוססים על גישה שמאפייניה הם:

 • חשיפה של התלמידים להתנסויות הפונות לשכל הישר ואינן דורשות ידע קודם רב.
 • לכל נושא מתמטי "סיפור" משלו, והתלמידים שותפים לבנייתו.
 • הפעילויות מדגישות הבנה של תהליכים מתמטיים, ואילו הנוסחאות מובאות, במידת הצורך, כסיכום של תהליך.
 • שילוב טכניקות ופרוצדורות הנחוצות לצורך התקדמות ופתרון.
 • נעשה שימוש רב בהמחשה ויזואלית.
 • נעשה שימוש בכוחם של כלים ממוחשבים קיימים, המאפשרים מעבר דינמי בין ייצוגים מתמטיים שונים.
 • כל נושא הוא למעשה "התחלה חדשה" המספקת הזדמנות להצלחה.

מתמטיקה לפי תכנית הצבירה – שאלון א: לתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית).

מתמטיקה לפי תכנית הצבירה – שאלון בלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית).

מתמטיקה לפי תכנית הצבירה – שאלון ג, לשלוש וארבע יחידות לימודלתלמיד (עברית).

מסלולים, היקפים ושטחיםלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

גאומטריה אנליטיתלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

פונקציות ותבניות ריבועיותלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

מבוא לאנליזהלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

אנליזהלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

תכנון ליניארילתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

טריגונומטריהלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

הנדסת המרחב: לתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

סדרות ופונקציות נוספותלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

אינטגרליםלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

סטטיסטיקהלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

הסתברותלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

גרפים משוואות ובעיותלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

לחזרה ולמבחןלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית).

פעילויות מחשבלתלמיד ולמורה.

דמיון ויחסלתלמיד (עברית)למורה.

ספרים ל- 4-5 יחידות לימוד

מבוא

הספרים להלן עוסקים בחלק מנושאי הלימוד הכלולים בתכנית הלימודים ברמות 5-4 יחידות לימוד.

מאפיינים:

 • הלמידה היא בגישה של חקר. תוך כדי הפעילויות התלמידים מעלים השערות, מסיקים מסקנות ומסבירים אותן,
 • התלמידים משתמשים בכוחם של כלים ממוחשבים קיימים, המאפשרים מעבר דינמי בין ייצוגים מתמטיים שונים,
 • התלמידים משתמשים באלמנטים מתחומים שונים של המתמטיקה,
 • החומר בספרי הלימוד מתפתח שלב אחרי שלב. בכל שלב בודקים ומבהירים תכונות ומשמעויות על סמך תכונות שהובהרו קודם.

גאומטריה לחטיבה העליונה (שאלון ה)לתלמיד (עברית).

הסתברותלתלמיד (עברית)למורה.

מספרים מרוכביםלתלמיד (עברית)למורה.

על השתנות גאומטרית וגרפיםלתלמיד (עברית).

מעגלים ודמיון בתנועהלתלמיד (עברית).

מחשבטיקה – וקטורים- אוגדן למורהלמורה.

מחשבטיקה – גאומטריה אנליטית -אוגדן למורהלמורה.

העשרה מתמטיתלמורה.