שבבים 25מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 25


המערכת: פרופ' מ. ברוקהיימר, פרופ' י. גיליס, מיכאל רומנוף
שער: חגי עציון
שרטוטים: וילמה לוי, יהודה ברבוט
עיצוב: וילמה לוי