6.2 לייזרי מצב מוצק

כפי שהוזכר בהקדמה לפרק זה, נוח מאוד לעורר לייזר שמצב הצבירה של התווך הפעיל בו הוא מוצק, באמצעות "שאיבה אופטית":

בשאיבה אופטית מעוררים את התווך הפעיל ע"י הקרנתו בפוטונים ממקור קרינה אלקטרומגנטית חיצוני הנבלעים בו.

בדרך כלל משמשים לכך שני סוגי מקורות:

  1. מקור הפולט קרינה אלקטרומגנטית בתחום ספקטרום רחב, ובדרך כלל גם רציף – כגון מנורות הבזק, מנורות להט, מנורות קשת וכו'.
  2. מקור לייזר אחר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"