שאיבת לייזרי מצב מוצק על ידי לייזרי דיודה

בשנים האחרונות מתפתחת שיטה חדשה לשאיבת לייזרי מצב מוצק, ע"י שימוש בלייזרי הזרקה מחומרים חצי מוליכים (לייזרי דיודה – ראה סעיף 6.3).

בלייזרי דיודה אלו ניתן לבחור את אורך הגל הנפלט ולהתאימו בדיוק לפס הבליעה של התווך הפעיל של הלייזר. כמו כן מצטיינים מקורות אלו בנצילות גבוהה (עד 90%), כך שכמעט אין בזבוז הספק, ורוב האנרגיה המושקעת הופכת לאנרגיית לייזר מנוצלת.

המגמה המסתמנת היא מעבר ללייזרי מצב מוצק השאובים על ידי לייזרי דיודה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"