הלייזר המלאכותי הראשון

באיור 6.14 מופיע תיאור סכמטי של לייזר הרובי הראשון שפותח ע"י תאודור מימן.

תיאור סכמטי של לייזר הרובי הראשון

איור 6.14: תיאור סכמטי של לייזר הרובי הראשון

מאחר שגביש הרובי (אבן האודם) הוא אבן יקרה, מספרים שלאחר השימוש בגביש ללייזר, הייתה אשתו של מימן מופיעה בכנסים כאשר הגביש תלוי על צווארה כתכשיט.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"