6.2.2 לייזר נאודימיום (Nd+3)

בלייזר זה, יוני Nd+3 (בכמות שלא עולה על אחוזים בודדים) מחליפים את יוני המוצק.

זהו לייזר בעל 4 רמות כפי שניתן לראות באיור 6.15.

דיאגרמת רמות האנרגיה של לייזר נאודימיום יאג

איור 6.15: דיאגרמת רמות האנרגיה של לייזר נאודימיום יאג.

לנאודימיום שני פסי בליעה המתאימים לתדירויות הקרינה הנפלטת ממנורות ההבזק (עבור לייזר פולסי) וממנורות הקשת (עבור לייזר רציף) המשמשות לעירורו.

מרמות מעוררות אלו עוברים יוני הנאודימיום, במעבר ללא פליטת קרינה, לרמת הלזירה העליונה.

מרמה זו מבוצעת הפליטה המאולצת ונפלטים פוטונים באורך גל של 1.06 מיקרון.

מהרמה התחתונה של הלזירה מתבצע שוב מעבר ללא פליטת קרינה לרמת היסוד.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"