לייזר יאג פולסי

הצליחו לקבל מלייזר נאודימיום כמות אנרגיה גבוהה למדי בפולס בודד.

בדרך כלל בלייזרים פולסיים:

  • כמות האנרגיה המתקבלת לפולס היא בתחום: 0.01-100 ג'אול.
  • תדר הפולסים עד 300 הרץ.

שני פרמטרים אלו יוצרים אפשרות להספק ממוצע גבוה.

לדוגמא: פולס באורך: 0.5 מילישניות, עם אנרגיה של 10 ג'אול, פירושו הספק של:

P = E/dt = 10 [J]/(0.5*10-3 [s]) = 2*104 [W]

היעילות הכללית של לייזרי נאודימיום נמוכה למדי, ונמצאת בתחום: 0.1-2%.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"