בחירת אורך הגל של הלייזר

הלייזר עצמו פועל באורך גל אחד, ומשתמשים ברכיב נוסף בתוך מהוד הלייזר לבחירת אורך הגל המבוקש (ראה סעיף 8.2).

רכיב זה חייב להיות פילטר אופטי משתנה בעל רוחב פס צר ביותר, שאינו גורם איבודים באורך הגל הנדרש, וגורם איבודים גבוהים בכל שאר אורכי הגל.

דוגמא לרכיב מסוג זה מופיעה באיור 6.17, המתאר שימוש במנסרה (פריזמה) לבחירת אורך הגל אשר יוכל לנוע הלוך ושוב בין מראות המהוד.

בחירת אורך גל הנפלט מלייזר מתכוונן באמצעות מנסרה

איור 6.17: בחירת אורך גל הנפלט מלייזר מתכוונן באמצעות מנסרה.

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"