התווך הפעיל בלייזרי מצב מוצק

התווך הפעיל בלייזרי מצב מוצק הוא שריג של חומר מוצק, בו פזורים יונים של חומר אחר, הקרוי זיהום. יונים אלו ממוקמים במקום אטומי המוצק ורמות האנרגיה המשתתפות בתהליך הלזירה הן אלו של יוני הזיהום.

אין פירוש הדבר שאין השפעה למוצק המהווה את רוב התווך הפעיל.

השריג המוצק משפיע במידה מועטה על מבנה רמות האנרגיה, כך שאותו יון זיהום יכול ליצור לזירה באורכי גל מעט שונים בתוך מוצקים שונים.

האטומים במוצק קרובים אחד לשני, והאינטראקציה בין אטומים שכנים חזקה. לכן מתרחשים תהליכי הבליעה והפליטה במוצק בתחום ספקטראלי רחב יותר מאשר בגאז.

תחום ספקטראלי רחב של בליעה מאפשר את שאיבת הלייזר באמצעות מקור אור קונבנציונלי כגון נורת הבזק, נורת להט וכו'.

שריג החומר המוצק הוא הקובע את התכונות הפיסיקליות של התווך הפעיל כגון: מוליכות תרמית, התפשטות תרמית, וכו'. תכונות אלו הן הקובעות, לדוגמא, את רמות ההספק אותן ניתן להפיק מהלייזר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"