דוגמא 6.1

פער האנרגיה בין רמת הלזירה לבין רמת היסוד בלייזר רובי הוא 1.789 אלקטרון וולט.

מהו אורך הגל הנפלט מלייזר הרובי?

פתרון דוגמא 6.1:

נציב במשוואת אורך הגל, ונקבל:

λ = hc/(E3-E0) = (6.625*10-34)*(3*1010)/(1.789)(1.6*10-19) = 6.943*10-7 [m]

כלומר, אורך הגל הנפלט מלייזר הרובי הוא: 694.3 ננומטר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"