6.2.3 לייזר אלכסנדרייט (Cr+3:BeAl2O4)

זהו לייזר שמבנה רמות האנרגיה שלו דומה לאלו של לייזר הרובי.

הופעל לראשונה כלייזר 3 רמות ב- 1973 באורך גל של 680 ננומטר.

מספר שנים לאחר מכן התברר כי באורכי גל ארוכים יותר ניתן להפעילו כלייזר 4 רמות, שאורך הגל שלו ניתן לכיוונון בתחום 700-820 ננומטר.

זוהי הדוגמא הראשונה של לייזר מתכוונן (Tunable Laser) .

מודל של רמות אנרגיה המסביר תכונה זו מופיע באיור 6.16.

דיאגרמת רמות האנרגיה של לייזר אלכסנדרייט

איור 6.16: דיאגרמת רמות האנרגיה של לייזר אלכסנדרייט.

עקב נוכחות יוני הכרום בשריג, נוצר פילוג בלתי סימטרי של האטומים, היוצר תנודות בגביש (רמות ויברציוניות).

מכיוון שהלזירה היא לאוסף רמות צפוף זה, ניתן לקבל מהלייזר אוסף כמעט רציף של אורכי גל.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"