המשך לייזר באינפרא – אדום – הרחוק

בניסויי מעבדה הודגמו אלפי קווים של לייזרים בתחום ספקטרום האינפרא – אדום הרחוק, אך קיימים רק דגמים מעטים של לייזרים אלו בצורה מסחרית, ואף יישומיהם בדרך כלל הם למטרות מחקר.

היישום המסחרי העיקרי של לייזרים אלו הוא לביצוע מדידות ספקטרוסקופיות מדוייקות בשיטות שונות.

ניתן להשתמש באותו מתקן לייזר עבור גאזים שונים המשמשים כתווך פעיל, ולכל אחד מהגאזים יש בדרך כלל מספר קווי ספקטרום בהם מתרחשת לזירה.

קיימת בעיה במציאת רכיבים עבור לייזרים באינפרא אדום רחוק, מכיוון שרוב החומרים אינם שקופים לאורכי גל הגדולים מ- 40 מיקרון.

גם שקיפות האטמוספירה נמוכה עבור אורכי הגל הארוכים.

בדרך כלל משתמשים בגאז בלחץ 30-300 טור, בתוך שפופרת אשר יכולה להיות חתומה, או פתוחה – כלומר שהגאז זורם דרכה.

מכיוון שמשתמשים בשאיבה אופטית באמצעות לייזר, ניתן לבחור במדויק את אורך הגל של השאיבה, ובכך לעורר רמות אנרגיה מסוימות רצויות.

עבור לייזרים בתחום הנראה, ראינו כי עקומת ההגברה של התווך הפעיל בלייזר מכילה מספר אופני תנודה אורכיים.

לעומתם, בלייזרים באינפרא אדום רחוק, רוחב עקומת ההגברה קטן מהמרחק בין שני אופני תנודה סמוכים.

לכן, חייבים להתאים את אורך המהוד כך שאופן התנודה האורכי שלו ייכנס לתוך עקומת ההגברה. פעולה זו מתבצעת באמצעות הזזה מכנית (ידנית או חשמלית) של מראת המהוד.

ההספקים הנפלטים מלייזרים באינפרא אדום רחוק הם מסדר גודל של מיליוואטים בודדים ועד מאות מיליוואטים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"