גישה חדשה להוראת האנרגיה בחט"ב ובתיכון

צוות מוביל

פרופ' דיויד פורטס

חברי הפרויקט

ד"ר ירון להבי

תקציר

מטרת הפרויקט היא לפתח ולחקור גישה חדשה להוראת אנרגיה שבה אין גלגולי אנרגיה אלא רק העברת אנרגיה. זוהי גישה מערכתית בה האנרגיה היא ישות יחידה שניתן להעביר רק בין מערכות. גישה זו מחייבת שילוב שדות כ"מערכות "אליהן ניתן להעביר אנרגיה. פותחה יחדת הוראה לחט"ב המתבססת על גישה זו והיא נוסתה ונבחנה בהצלחה רבה. כעת הכוונה להתחיל תהליך דומה בחט"ע

לקריאה נוספת

Nordine, J. C., et al. (2011). Transforming energy instruction in middle school to support integrated understanding and future learning. Science Education 95(4): 670-699.
Fortus, D., Sutherland Adams, L., Krajcik, J. & Reiser, B. (2015). Assessing the role of curriculum coherence in student learning about energy. Journal of Research in Science Teaching, 52(10), pp. 1408-1425.
Fortus, D., Kubsch, M., Bielik, T., Krajcik, J.S., Lehavi, Y., Neumann, K., Nordine, J., Opitz, S., & Touitou, I. (2019). Systems, Transfer, and Fields: Evaluating a new Approach to Energy Instruction. Journal of Research in Science Teaching.
Kubsch, M., Nordine, J., Neumann, K., Fortus, D., & Krajcik, J.S. (2019). Probing the Relation between Students’ Integrated Knowledge and Knowledge-in-Use about Energy using Network Analysis. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(8), em1728.
Nordine, J., Fortus, D., Krajcik, J., Lehavi, Y., Neumann, K., & Kubsch, M. (2019). Modelling Energy Transfers between Systems to Support Energy Knowledge in Use. Studies in Science Education 54(2), 177-206..