המרכז הארצי למורי הפיזיקה

המרכז הארצי למורי הפיזיקה הוקם בשנת 1995 במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ומחויב להתפתחות המקצועית של מורי הפיזיקה בארץ. התפתחות מקצועית של מורה, מתייחסת בעיקר: לידע בתחום המקצוע (פיזיקה ושיטות להוראת הפיזיקה), לכלים המסייעים למורה להתפתחות מקצועית עצמאית (כגון: מיומנויות למידה, יזמות, כלי הערכה) וכן לחיבור בין המורה הבודד לבין מורים אחרים. על מנת להשיג מטרה זו, פועל המרכז בכיוונים הבאים:
הכשרת שיכבה מנהיגה של מורים המובילה תהליכי שינוי במערכת באמצעות השתלמויות מורים אזוריות ופעילויות מקומיות.

  • איסוף חומר, הקשור להוראת הפיזיקה, בארץ ובעולם. כגון: אסטרטגיות הוראה מבוססות מחקר, מאמרים הקשורים בהוראת הפיזיקה – מקוריים ומתורגמים, פעילויות לתלמיד, ניסויים, סימולציות.
  • הקמה והפעלה של אתר מורים דידקטי – אינטראקטיבי, הנותן מענה לצרכים היומיומיים של המורים מחד, והמסייע ביצירת קהילייה לומדת מאידך.
  • ארגון כנסים וימי עיון לכלל מורי הפיזיקה בארץ.
  • הפקת "תהודה" עתון מורי הפיזיקה.

פעילויות המרכז הארצי מתואמות עם הפיקוח על הוראת הפיזיקה ומתבצעות תוך שיתוף פעולה מלא אתו.