book26

שם הספר: כימיה … זה בתוכנו

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: כימיה
מיועד לכיתה: י"א, תלמידי כימיה ברמה של 3 יחידות לימוד
מחברי הספר: דבורה קצביץ, נעמי ארנסט, רונית ברד, דינה רפפורט

תיאור הספר:
המבנית "כימיה… זה בתוכנו" היא מבנית בחירה במסגרת תוכנית הלימודים החדשה בכימיה. גישת ההוראה במבנית היא הוראה בקונטקסט – הוראה דרך סוגיות המקשרות תופעות כימיות שונות ומגוונות עם צרכיו של האדם המודרני. תוך כדי עיסוק בסוגיות הללו, התלמידים לומדים מושגים בסיסיים בכימיה בהקשרים רלוונטיים לעולמם האישי ולחברה בכלל.
המבנית חושפת בפני התלמידים מספר סוגיות הקשורות לגופם ולסביבתם הקרובה. התלמידים לומדים, במהלך החשיפה לסוגיות, מושגים חדשים הקשורים לחמצון חיזור, חומצות ובסיסים וקבוצות פונקציונליות בתרכובות פחמן. כמו כן, חוזרים על מושגים שלמדו במבניות החובה. הסוגיות המלוות את הפרקים הן:

  • כיצד מקבעים שברים?
  • תפקידם של אנטיאוקסידנטים
  • "… זה בתוכנו"
  • אם שותים לא נוהגים
  • שמירה על איזון – זה כל העניין!

המבנית כוללת פעילויות מגוונות: קריאת מאמרים, עבודה עם מודלים, בניית מפות מושגים, בניית טיעונים מנומקים, ניתוח ייצוגים גרפיים וניסויים המותאמים לדרישות יחידת המעבדה בתוכנית הלימודים החדשה. שאלות משובצות לאורך הפרקים השונים, חלקן פתורות וחלקן מלוות בפתרון מודרך. כמו כן, בסיומו של כל פרק מאגר שאלות לחזרה ותרגול.
אתר המלווה את הספר
מספר קטלוגי: 3065
שנה: 2006
מספר עמודים: 128
מחיר: 30.59 ₪ – נכון ליוני 2020

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.