ספרי לימוד

יחסים וקשרים בעולם החומרים: לתלמיד.
כימיה… זה בתוכנולתלמידערבית.
הכימיה אתגר – פולימרים סינתטיים חומרים כבקשתךלתלמידלמורהערבית.
כימיה במנהרת הזמןלתלמיד.
כימיה והחייםלתלמידלמורה.
הכימיה אתגר יח' לימוד ראשונה: לתלמידלמורהערבית.
הכימיה אתגר – פרק יא' (אנרגיה ותגובות כימיות): לתלמידערבית.
הכימיה אתגר – פרק יב' (שיווי משקל בתגובות כימיות)לתלמיד.
הכימיה אתגר – פרקי תרמודינמיקה (5 יח' לימוד): לתלמידלמורה.
הכימיה אתגר – כימיה של תאים חשמליים: לתלמידלמורהערבית.
הכימיה אתגר – תעשיית האמוניה: לתלמידלמורה.
מתוק מדבש – פרקי סוכרים: לתלמידערבית.
הכימיה אתגר – והחלבון הזה הוא אני: לתלמידלמורה.
נושאים באינטראקציה בין קרינה לחומר: לתלמיד.
לא על הדשן לבדו-תעשיית הדשנים בישראל: סרט וידאו צבעוני 30 ד': לתלמיד.
לא על הדשן לבדו – סיפורו של מפעל-חיפה כימיקלים: לתלמיד.
לא על הברום לבדו: לתלמיד.

גוון ההוראה

הנחיות לשיפור וגוון ההוראה
פעילויות ממוחשבות
משחקים
האתר הלימודי: כימיה ותעשייה כימית בשירות האדם

קטלוג כל הספרים וחומרי הלימוד

הכימיה אתגר – ספר נתוניםספר נתונים.

יש לי כימיה עם הסביבה: מתלמידים חוקרים לאזרחים פעיליםלתלמידלמורה.

ספרים המתאימים לנבחנים אקסטרניים בלבד

הכימיה אתגר – תרכובות הפחמןלתלמידלמורהערבית.

ספרים המתאימים להערכה חלופית

סיור במפעל "נילית"לתלמיד.
סיור במפעל "רותם"לתלמיד.
 סיור לימודי במפעל בבתי זיקוקלתלמיד.
משחכימים: ספר משחקים בכימיהלתלמיד.
ים המלח-מקור חיים: חוברת הדרכה + סרט וידאו צבעוני 30 ד'לתלמיד.
הברום ותרכובותיו: חוברת הדרכה + סרטוני וידיאו צבעוניים כ-30
דקות
לתלמיד.
טיפול בפסולת תעשייתית מסוכנתלתלמיד.

ספרים שפותחו בעבר

אנרגיה כימיתלתלמיד.
שיווי משקל כימילתלמיד.
לקט שאלות רבות ברירהלתלמידערבית.
הכימיה אתגר יח' לימוד ראשונהלתלמידלמורהערבית.
הכימיה אתגר – פרק יא' (אנרגיה ותגובות כימיות)לתלמידערבית.
הכימיה אתגר – חלק שניערבית.
הכימיה אתגר – חוברת עזר לתלמידלתלמידערבית.
הכימיה אתגר – פרק יב' (שיווי משקל בתגובות כימיות)לתלמיד.
הכימיה אתגר – כימיה של תאים חשמלייםלתלמידלמורהערבית.
כימיה בתהליכי החיים (כימיה ללא הפסקה)לתלמיד.
כימיה לבית ספר תיכון כרך ג'לתלמיד.