ספרים המתאימים לתכנית הלימודים המעודכנת

כימיה במנהרת הזמןלתלמיד.

יחסים וקשרים בעולם החומרים: לתלמיד.

כימיה… זה בתוכנולתלמידערבית.

הכימיה אתגר – ספר נתוניםספר נתונים.

לא על הברום לבדולתלמיד.

הכימיה אתגר – פולימרים סינתטיים חומרים כבקשתךלתלמידלמורהערבית.

יש לי כימיה עם הסביבה: מתלמידים חוקרים לאזרחים פעיליםלתלמידלמורה.

ספרים המתאימים לנבחנים אקסטרניים בלבד

הכימיה אתגר – תרכובות הפחמןלתלמידלמורהערבית.

ספרים המתאימים להערכה חלופית

סיור במפעל "נילית"לתלמיד.

סיור במפעל "רותם"לתלמיד.

 סיור לימודי במפעל בבתי זיקוקלתלמיד.

משחכימים: ספר משחקים בכימיהלתלמיד.

ים המלח-מקור חיים: חוברת הדרכה + סרט וידאו צבעוני 30 ד'לתלמיד.

הברום ותרכובותיו: חוברת הדרכה + סרטוני וידיאו צבעוניים כ-30 דקותלתלמיד.

לא על הדשן לבדו-תעשיית הדשנים בישראל: סרט וידאו צבעוני 30 ד': לתלמיד.

טיפול בפסולת תעשייתית מסוכנתלתלמיד.

ספרים שפותחו בעבר

אנרגיה כימיתלתלמיד.

 שיווי משקל כימילתלמיד.

 לקט שאלות רבות ברירהלתלמידערבית.

לא על הדשן לבדו – סיפורו של מפעל-חיפה כימיקליםלתלמיד.

נושאים באינטראקציה בין קרינה לחומרלתלמיד.

מתוק מדבש – פרקי סוכריםלתלמידערבית.

הכימיה אתגר יח' לימוד ראשונהלתלמידלמורהערבית.

הכימיה אתגר – חלק שניערבית.

הכימיה אתגר – חוברת עזר לתלמידלתלמידערבית.

הכימיה אתגר – פרק יא' (אנרגיה ותגובות כימיות)לתלמידערבית.

הכימיה אתגר – פרק יב' (שיווי משקל בתגובות כימיות)לתלמיד.

הכימיה אתגר – פרקי תרמודינמיקה (5 יח' לימוד)לתלמידלמורה.

הכימיה אתגר – תעשיית האמוניהלתלמידלמורה.

הכימיה אתגר – והחלבון הזה הוא אנילתלמידלמורה.

הכימיה אתגר – כימיה של תאים חשמלייםלתלמידלמורהערבית.

כימיה בתהליכי החיים (כימיה ללא הפסקה)לתלמיד.

כימיה והחייםלתלמידלמורה.

כימיה לבית ספר תיכון כרך ג'לתלמיד.