שם הספר:
דרך הצבע – מערכות בתעשייה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ח' – ט'
תיאור הספר:

יחידה רב תחומית המבוססת על תעשיית הצבעים המשמשת סיפור מסגרת ללימוד נושאים בתחום החומרים ונושאים הקשורים למערכות טכנולוגיות ותהליכי ייצור בתעשייה. בשני התחומים נבנים המושגים בהדרגה תוך כדי שילוב פעילויות לימודיות ודרכי הוראה מגוונות. סיפור המסגרת מתייחס לקבוצת תלמידים ה"בונה" מערכת ניסויית לייצור צבע. בהמשך עוסקת היחידה בנושא הגימלון והשוני בין הניסוי במעבדה לבין הייצור בתעשייה ולבסוף נלמד הנושא של המערכת התעשייתית דרך מפעל לייצור צבעים הכוללת, בנוסף למערכות הייצור, גם מערכות חיוניות נוספות כמו בקרת איכות, פרסום ושיווק ושמירה על איכות הסביבה.
הוראת היחידה נעשית בשיטות הוראה מגוונות בכיתה, במעבדת המחשבים, במעבדה ומחוץ לכותלי הכיתה. היחידה מעודדת דיונים, שאלת שאלות, למידה בקבוצות התמחות תוך כדי הוראת עמיתים. כמו כן נעשה שימוש במיומנויות של "תקשורת מדעית-טכנולוגית" ו"תחקירנות במדע וטכנולוגיה" גלישה באינטרנט, שימוש בסימולציות ממוחשבות, קריאת מאמרים וצפייה בסרטים.
היחידה מתבססת על ידע מוקדם בנושא המבנה החלקיקי של החומר ודורשת היכרות עם המושגים אטום, מולקולה, יסוד, תרכובת, חומר טהור ותערובת.

מספר קטלוגי: 6064
מחיר: 37.80 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.