מטמו"ן חדש

ניתן לרכוש את הגרסאות הדיגיטליות של הספרים ב- classoos.

חוקרים חומר ואנרגיה א'לתלמידערבית.

חוקרים חומר ואנרגיה ב'לתלמידערבית – כימיהערבית – פיזיקה.

חוקרים מערכות חיים א'לתלמידערבית.

חוקרים מערכות חיים ב'לתלמיד.

חוקרים חומרי חיים א' + ב'לתלמידערבית.

חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות (פיזיקה)לתלמיד, ערבית.


מטמון 2000-2012

אינטראקציה, כוחות ותנועה – חלק א'לתלמידלמורהערבית.

אינטראקציה, כוחות ותנועה – חלק ב'לתלמידלמורהערבית.

אל התא ובחזרהלתלמידלמורה.

אמנות המדידהלתלמיד ולמורה.

אנרגיה בהיבט רב תחומילתלמידלמורה.

אנרגיה ושימורהלתלמידלמורה.

אנרגיה פנים רבות להלתלמיד.

אשנב למדע וטכנולוגיה – מידות ומדידותלתלמידלמורה.

אשנב למדע וטכנולוגיה – מתכונות חומרים לפתרונות טכנולוגייםלתלמיד.

באופן יסודי ומורכב – אל תוך האטוםלתלמידלמורהערבית.

גלגולים באטמוספרהלתלמידלמורה.

דרך הצבע – מערכות בתעשייהלתלמידלמורה.

התנסות חווייתית בתיכון גשריםלתלמידלמורהערבית.

התנסות חווייתית בתיכון חיתוללתלמיד.

חושים וחיישניםלתלמידלמורהערבית.

חשיבה המצאתית שיטתיתלתלמיד.

טבע הסביבהלתלמידלמורה.

יבשות נעות ותיאוריות מתנגשותלתלמידלמורה.

יוצרים קשר – מערכות מתקשרותלתלמידלמורה.

כדור הארץ בחלל: פעילויות ומושגיםלתלמידלמורה.

כוכב הלכת הכחוללתלמידלמורהערבית.

להבין תורשה – הדמיות ממוחשבות בגנטיקהלתלמיד.

למידה באמצעות פרויקטיםלתלמידלמורהערבית.

מבנה החומר – ריק וחלקיקיםלתלמידלמורהערבית.

מזון, תזונה ובריאותלתלמידלמורה.

מחזור חומרי כדור הארץלתלמידלמורהערבית.

מסע בתא החילתלמידלמורהערבית.

מכדור הארץ אל הירחלתלמיד.

מעבדה ממוחשבת – פעילויות עם כרטיס קוללתלמיד ולמורה.

מעבדה ממוחשבת – פעילויות עם רב-מודדלתלמיד ולמורה.

מערכות הובלה – לב הענייןלתלמידלמורה.

מערכות הובלה – לב העניין חלק ב'לתלמיד.

נאפיין חייםלתלמידלמורהכרטיסיות.

ניתוח תנועותלתלמידלמורה.

סביב הסיבלתלמידלמורהערבית.

סיורים לימודיים – גלגולי חומר בכדוה"אלתלמידערבית.

רואים תנועהלתלמיד.

תחקירנות במדע וטכנולוגיהלתלמידלמורה.

תקשורת מדעית – טכנולוגיתלתלמידלמורהערבית.