שם הספר:
חוקרים חומר ב' (כימיה)

סוג הספר: ספר לתלמיד בשפה הערבית

גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

מקצוע: מו"ט לחט"ב

מיועד לכיתה: ח'
תיאור הספר:
ספר הלימוד “חוקרים חומר ב’” הוא חלק מהספר השלישי בסדרת ‘מטמו”ן חדש’ – מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים.
ספר זה, המיועד לתלמידי כיתה ח', עוסק בנושאים מעולם הכימיה, ובו שני שערים: “מסע אל היסודות” ו-“מסע אל התרכובות”.

מספר קטלוגי: 6319

מחיר: 23.75 ש"ח נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.