שם הספר:
תכנות לוגי – מדעי המחשב – פרולוג

סוג הספר: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מדעי המחשב – פרולוג
מיועד לכיתה: י' – י"ב

תיאור הספר:
הספר מיועד לעושים את צעדיהם הראשונים בלימוד תכנות לוגי.
ומתאים ללימוד במסגרת תכנית הלימודים במדעי המחשב – יחידה שלישית.
שפת היישום היא שפת פרולוג. הדוגמאות רשומות בעברית ומתאימות לגירסה "פעמון פרולוג עברי", התואמת את גרסות הפרולוג המקובלות. מטרת הספר היא לספק ללומד גישה לשפת תכנות תיאורית-הצהרתית, המבוססת על לוגיקה ולהשתמש בה לכתיבת יישומים פשוטים מתחומים שונים.
הספר מכיל את הנושאים הבאים: תכנות מבוא ללוגיקה בפרולוג, מבני נתונים מורכבים, רקורסיה פשוטה, רשימות וסוגי נתונים מופשטים.

מספר קטלוגי: 4509

מחיר: 61.41 ש"ח – נכון לספטמבר 2016
מספר עמודים: 356
שנה: 1996
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 5%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.