הוראת מושגים ורעיונות במדעי המחשב דרך Scratch: בעברית. באנגלית.

חוברות ישנות

אוגדן לפיתוח פרוייקטים – יישום בתכנות לוגילתלמיד.

אוגדן לפיתוח פרוייקטים – מערכות מומחותלתלמיד.

חישוב מקבילי ומבוזרלתלמיד.

יסודות מדעי המחשב – יסודות 1לתלמידלמורהערבית.

יסודות מדעי המחשב – יסודות 1 – מעבדהלתלמידלמורה.

יסודות מדעי המחשב – יסודות 2לתלמידלמורהערבית.

מחרוזת ויחידות ספריה שפת פסקללמורה.

מחרוזת ויחידות ספריה שפת Cלמורה.

תכנות לוגי (פרולוג)לתלמידלמורה.

מבוא לבינה מלאכותיתלתלמיד.

מבוא למערכות מומחותלתלמידלמורה.