שם המשחק:
"פאזל" מבנים גיאולוגיים

סוג הספר: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע ­ רחובות
מקצוע: מדעי כדור הערץ והסביבה
מיועד לכיתה: ז' – י"ב

תיאור המשחק:
חלקי פאזל צבעוניות של מבנים גיאולוגיים. ישנה רק דרך אחת בה ניתן לחבר את חלקי הפאזל לתמונה.

מספר קטלוגי: 4016

מחיר: 13.50 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים:
שנה: 1999
מפיץ:
דלילה ציוד מעבדתי בע"מ
מושב בית יצחק
סוף רחוב הראשונים
מען למכתבים:
ת.ד. 13423
נתניה 42379
טלפון: 8627757 – 09 (רב קווי)
פקס: 8627758 – 09
נייד: 686218 – 052
e-mail: delilab@netvision.net.il