חטיבה עליונה – חומר לתלמיד

אפקט החממה, מחזור הפחמן ומערכות כדור הארץ

מבנה כדור הארץ: תיאורית הלוחות

מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ

מחזור הסלעים: דפי עבודה לתלמיד

סיורים גיאולוגיים: מההר אל הבקע

סיורים גיאולוגיים: מהשפלה אל ההר

סיורים גיאולוגיים: מישור חוף יהודה

רעידות אדמה בהיבט סביבתי

אזור אילת תמנע ­מיני פלקטים

מהשפלה אל ההר מיני פלקטים

מההר אל הבקע ­מיני פלקטים

מישור חוף יהודה מיני פלקטים

מהשפלה אל ההר (פוסטר)

חטיבת ביניים – חומר לתלמיד

סיור לימודי: חוף פלמחים, נחל האלה, דיונת אשדוד

גלגולי מים

אשנב לסביבה

בונים בניינים

גלגולי סלעים

חושבים מדע – מבינים סביבה: דף כריכה ז'

חושבים מדע – מבינים סביבה: דף כריכה ח'

המים במערכות כדור הארץ

חומרים

חיים בחולות

למה מים

מה זה מים

מים רבים

בית ספר יסודי – חומר לתלמיד

סביבת הלימוד החוץ-כיתתית – מיפוי הוראתי למורה – לבית הספר היסודי

חשים סביבה

אשנב לסביבה

אנשים וצמחים

בעלי-חיים בסביבתי

חומר ואדם

המים שלנו

אני וגופי

אנרגיה סביבנו

מערכת השמש

מארג המזון ומערכות כדור הארץ

הגיל הרך – חומר עזר

ילדים וסלעים

ילדים וסלעים – ערכת תמונות

משחקים לימודיים וערכות סלעים

משחק זיכרון לזיהוי סלעים

רמי סלעים

רביעיות סלעים

"פאזל" מבנים גיאולוגיים

ערכת קס"מ ישראל (ערכה לזיהוי קרקעות סלעים ומינרלים)

כרטיסיות קס"מ – לזיהוי סלעים