שם הספר:
סביבת הלימוד החוץ-כיתתית  ­

סוג הספר: מיפוי הוראתי למורה
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע ­ רחובות, ת"ל ­  משרד החינוך­ האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מקצוע: מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי
מיועד לכיתה: א' ­ ו'

תיאור הספר:
החוברת מציגה את הפוטנציאל ההוראתי הטמון בסביבת הלימוד החוץ-כיתתית.  בחוברת שלושה פרקים: א. מבוא ובו מודל לפיתוח פעילות חוץ-כיתתית,   ב. מיפוי תכנית הלימודים ובו הצעות למאה ארבעים ושישה שיעורים חוץ-כיתתיים המסודרים לפי שבעה נושאים מרכזיים (חומרים ואנרגיה, עולם מעשה ידי אדם, מידע ותקשורת, כדור הארץ והיקום, עולם היצורים החיים,   האדם התנהגותו ובריאותו, מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה), ג. דוגמאות למערכי שיעור ובו דוגמאות למערכי שיעור הכוללים שיעור הכנה, שיעור חוץ-כיתתי ושיעור סיכום בחמישה סביבות שונות  (בסביבה טבעית, בסביבה אנושית, במפעל תעשייה, במוזיאון ובאתר תיירות).
מספר קטלוגי: 4030

מחיר: 25.50 ש"ח ­ נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 110
שנה: 2002
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.

להורדת החוברת לחצו כאן