שם הספר:
מההר אל הבקע ­- מיני פלקטים

סוג הספר: לתלמיד ולמורה
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע ­ רחובות
מקצוע: מדעי כדור הערץ והסביבה
מיועד לכיתה: ז' ­ י"ב

תיאור הפלקטים:

  1. מההר אל הבקע ­ חתך גיאולוגי (סכמטי)
  2. עמודת הסלעים הנחשפת בצפון מדבר­ יהודה (חתך סכמטי).
  3. ואדי קלט (אזור עין- פואר)­חתך גיאולוגי לרוחב הנחל.
  4. מערכת ההזנה הקראסטית של מעיינות ואדי קלט.
  5. מבני שבירה.
  6. ממדבר יהודה לים המלח ­ חתך גיאולוגי סכמטי.
  7. אזור הבקע המכוסה על­ ידי ימת הלשון.

מספר קטלוגי: 4007

מחיר: 49.50 ש"ח ­ נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 8 מיני פלקטים
שנה: 1989
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.