שם הספר:
אזור אילת ­ תמנע – מיני פלקטים

סוג הספר: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע ­ רחובות
מקצוע: מדעי כדור הערץ והסביבה
מיועד לכיתה: ז' ­ י"ב

תיאור הספר:

  1. שלב ההתמרה והשלב המגמטי.
  2. שלב אירוזיבי קדום בסוף הפריקמבריון (פנפלייניזציה).
  3. שלב ההרבדה היבשתית הקדום (פוליאוזואיקון­קרטיקון תחתון)
  4. השלב הימי (קנומן­איאוקן) ­ הרבדת סלעי המשקע הימיים.
  5. עמודת הסלעים באזור אילת לאחר נסיגת הים.
  6. שלב השבירה בשולי הבקע הסורי­אפריקאי.
  7. השלב האירוזיבי הנוכחי.
  8. ההתפתחות הגיאולוגית של האזור ­ מיני פלקט רב­שכבתי.

מספר קטלוגי: 4012

מחיר: 55.10 ש"ח ­ נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 8 ­ מיני פלקטים
שנה: 1990
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.