שם הספר:
גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: ביולוגיה
מיועד לכיתה: יב'

תיאור הספר:
בספר מוצגים עקרונות מרכזיים בגנטיקה מולקולרית המשולבים עם תוצאות  ממחקרים מדעיים. בנוסף לכך מודגשים בספר ההיבטים השימושיים של הגנטיקה המולקולרית ברפואה ובחקלאות וכן ההשפעות האפשריות של  ההנדסה הגנטית בחברה המודרנית. הספר מוצע כיום כספר העשרה למורה הביולוגיה ולתלמידים מאוד מתקדמים בכיתות י"ב.

מספר קטלוגי: 4302

מחיר:  152.70 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.