ספרי לימוד לחטיבת ביניים

ספרים המתאימים לתכנית הלימודים המעודכנת – מטמו"ן חדש

ספרים שפותחו בעבר

אל התא ובחזרה: לתלמיד, למורה.

חושים וחיישניםלתלמידלמורה.

מזון, תזונה ובריאותלתלמידלמורה.

מסע בתא החילתלמידלמורה.

מערכות הובלה – לב הענייןלתלמידלמורה.

נאפיין חייםלתלמידלמורהכרטיסיות.

ספרי לימוד לחטיבה העליונה

סוד ההתפתחות העוברית: קובץ מחקריםלתלמידלמורהערבית.

מאלפי הגנים – קובץ מחקרים בביוטכנולוגיהלתלמידלמורהערבית.

פרקים נבחרים בתורת החיסון (אימונולוגיה)לתלמידלמורהמעבדהלקסיקון.

גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיהלתלמיד.

הנדסה גנטית: מעקרונות ושיטות למחקר ויישומיםלתלמידלמורה.

סוגיות ביואתיות בנושא אבחון גנטי טרום השרשתי (PGD)למורה.