שם הספר:
מאלפי הגנים – קובץ מחקרים בביוטכנולוגיה

סוג הספר: מדריך למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מדעי החיים
מחברי הספר: הדה פלק, יעל פיונטקביץ, גילת בריל, אילת ברעם-צברי, ענת ירדן
אוכלוסית היעד: מורי ביולוגיה בחט"ע
תיאור הספר:

המדריך למורה כולל את רציונאל המפתחים, תשובות לשאלות שבספר ושאלות נוספות לשלושת המאמרים של היחידה.
עיקרי חומרי העזר למורה, תוספות ועידכונים, תוכלו למצוא באתר.

שנה: 2005

מספר עמודים: 55

מספר קטלוגי: 4313

מחיר: 25.96 ₪ – נכון ליוני 2020
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.