שם הספר:
סוד ההתפתחות העוברית: קובץ מחקרים

סוג הספר: ספר לימוד בשפה ערבית
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מדעי החיים
מחברי הספר: ענת ירדן, גילת בריל
מיועד לכיתה: יא' – יב'
אוכלוסית היעד: תלמידי ביולוגיה 5 יח'

תיאור הספר:
הספר "סוד ההתפתחות העוברית: קובץ מחקרים" בנוי ממבוא בו נחשף התלמיד לשלבי ההתפתחות העיקריים המתרחשים בעוברי בעלי חיים, וכן לשאלות מחקר מרכזיות בביולוגיה התפתחותית. עיקר הספר הם שלושה מאמרים הדנים בשלושה מחקרים שונים אשר היוו פריצת דרך בהבנת תהליכי התפתחות עוברית. כל אחד מן המאמרים מופיע במתכונת של מאמר מדעי ומכיל תמצית, מבוא, שיטות,תוצאות ודיון. המאמרים עובדו מתוך כתבי עת מדעיים, והותאמו לתלמידי הביולוגיה בכיתות יא-יב. ייחודו של הספר בכך שהלימוד נעשה באמצעות מאמרי המחקר, המהווים כל אחד יחידה עצמאית בלתי תלויה בחלקים אחרים של הספר. ניתן להשתמש בכל מאמר בנפרד לשם תרגול מיומנות קריאת מאמר מדעי וניתוחו. כמו כן ניתן לקשר את הנושא ואת המאמרים לנושאים אחרים הנלמדים בביולוגיה כמו למשל: גנטיקה, אבולוציה, תקשורת ויסות ותיאום בבעלי חיים ומנגנוני רבייה. לימוד הספר כולו יכול להקנות מושגי יסוד על תהליכים ודרכי חקר בביולוגיה התפתחותית.
הספר מיועד לתלמידי ביולוגיה ברמה מורחבת בחטיבה העליונה, והוא אחד מהנושאים המחקריים לפי תכנית הלימודים החדשה בביולוגיה (תשס"ג).

הנושאים המופיעים בספר:

א. תהליכי יסוד בהתפתחות העובר:

  • אחידות בתהליכי התפתחות
  • שאלות מרכזיות בביולוגיה התפתחותית

ב. קובץ מחקרים:נדידת תאים בעובר

  • הבקרה הגנטית על ההתפתחות
  • התמיינות תאים

שנה: 2005

מספר עמודים: 142

מספר קטלוגי: 4320

מחיר: 25 ₪ – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.