שם הספר:
מזון, תזונה ובריאות

סוג הספר: מדריך למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב

פרקי המדריך:

 1. ללמד מזון, תזונה ובריאות – מדוע?
 2. מיפוי הנושאים בחוברת התלמיד.
 3. תשובות אפשריות לשאלות המוצגות בחוברת התלמיד.
 4. הצעות לפעילויות:
  • פעילויות מעבדה
  • עבודה עם גיליון אלקטרוני
  • בניית דגם
  • הכנת ספר עיון
  • ביקור במפעל מזון
  • חקר ברשת האינטרנט
  • הזמנה למיזמים
 5. דרישות הסילבוס

מספר קטלוגי: 6535

מחיר: 38.70 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.