שם הספר:
חושים וחיישנים

סוג הספר: מדריך למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב

תיאור הספר:
המדריך מתחיל במבוא המציג את היחידה. בהמשך מפורטים ששת עקרונות פיתוח היחידה .
בנוסף למיפוי לסילבוס ורשימת ציוד תוכלו למצוא במדריך הרחבה על כל אחד מפרקי היחידה הכולל: מטרות ההוראה, משך ההוראה, מה בפרק, רקע מדעי. עברו פעילויות נבחרות בכל אחד מהפרקים ציינו מידע נוסף הכולל (מטרת הפעילות, דרך הוראה מוצעת, משך הוראה מומלץ, מושגים, תשובות והרחבה). פרק נוסף במדריך מציג שילוב " לימוד באמצעות פרויקטים" היכול לשמש כדרך להערכת התלמידים. בסוף המדריך מצורפת רשימה המכילה מקורות מידע מגוונים (רשימת מאמרים, רשימת ספרים, רשימת סרטים, אתרים באינטרנט, מוזיאונים, עזרים דידקטיים).

מספר קטלוגי: 6533

מחיר: 40.80 ש"ח – נכון ליוני 2011

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.