שם הספר:
הכימיה אתגר – והחלבון הזה הוא אני

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: כימיה
מיועד לכיתה: יב'
תיאור הספר:
מולקולות החלבון הן מולקולות גדולות ומורכבות מאוד, הבנויות מעשרות אלפי אטומים שונים. לסדר הגודל הזה יש, כמובן, השלכות על דרך בנייתן ותפקודן. יחד עם זאת, ענייננו להראות, שהכלים והמודלים המשמשים אותנו כ"שפת הכימאי", כשאנו מטפלים במולקולות קטנות, הם גם הכלים והמודלים המתאימים לטיפול במולקולות גדולות: נוסחות מבנה )נוסחות ייצוג(, קשר יחיד וקשר כפול, אורכי קשר, אנתלפיות קשר, זוויות קשר, קוטביות, צורה, קשרים בין מולקולריים, מערכות שווי משקל, תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, דחיסה והידרוליזה, וכיוצא באלה עוד ועוד.
שימו לב, במהלך הספר כולו, אין לפנינו תגובה או מודל שלא נפגשנו בהם במהלך הלימודים הקודמים – והאתגר הוא להשתמש בכל אלה באופן מושכל, כדי להכיר בעזרתם את מולקולות החלבון. כל המושגים, כאמור, כבר מוכרים, למעט שניים חדשים: האל-איתור האלקטרוני ואטום הפחמן הכירלי, המופיעים כחומר רקע בלימודי תרכובות הפחמן, ואילו כאן הם חלק מובנה בתוך חומר הלימוד – וזהו אולי ה"בונוס" שלנו.
מהלך הלימוד מתחיל בהיכרות עם ההמוגלובין והמיוגלובין ברמה המיקרוסקופית. אנו דנים בהם כמערכת כוללת, שאפשר לטפל בה בכלים המוכרים לנו: את התפקוד הביולוגי באחסון ובהולכה של החמצן אנו  מתארים במונחים של מערכות שווי-משקל. אחר כך, בפרקים הבאים, שלב אחר שלב, מן המאקרו אל המיקרו, אנו מתקרבים בהדרגה אל פרטי המבנה של מולקולת החלבון הגדולה ומרכיביה, עד ליכולת לתאר אותה ואת תפקודה במונחים של שפת המולקולות המוכרות לנו.

מספר קטלוגי: 3043

מחיר: 23.20 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.