שם הספר:
הכימיה אתגר – יחידת לימוד ראשונה

סוג הספר: ספר לימוד + חוברת עזר לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: כימיה
מיועד לכיתה: י'
תיאור הספר:
הספר "הכימיה אתגר" מיועד להוראה בכיתות י' ובכתיבתו נלקחה בחשבון ההטרוגניות של אוכלוסיית התלמידים בכיתה זו. בכיתה י' עשויים לשבת תלמידים שלהם נטיות "ריאליסטיות" יחד עם תלמידים "הומניסטים", תלמידים אשר את תכניות המדע בחטיבות הביניים ותלמידים אשר הגיעו מבתי ספר עממיים שמונה שנתיים, תלמידים המתעתדים להמשיך בלימודי הכימיה בכיתות י"א י"ב ותלמידים אשר זו להם פגישת האחרונה עם המקצוע הזה. המתכונת בה נכתב הספר ומתכונת נעזר המלווה אותו נועדו לאפשר למורה יכולת תמרון מרבית בהתאם לאופי התלמידים בכתתו. להלן תוצג מתכונת הספר ולאחר מכן יובאו כמה הצעות להתאמת הספר לאוכלוסיות תלמידים שונות.

מספר קטלוגי: 3022

מחיר: 38.30 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.