שם הספר:
אנרגיה בהיבט רב תחומי

סוג הספר: חוברת לתלמיד
פיתוח: ד"ר רמי אריאלי
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ט'

תיאור הספר:

אנרגיה היא נושא מרכזי במדע. עקרון שימור האנרגיה הוא עקרון בסיסי של הטבע. התלמיד נתקל במושגים הקשורים באנרגיה בתחומי לימוד שונים כגון: כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי כדור הארץ וכו'. בכל אחד מהתחומים מלמדים את הנושא בצורה שונה, ואפילו מודדים אנרגיה ביחידות שונות. הקורס "אנרגיה בהיבט רב-תחומי" המלווה באתר אינטרנט מנסה לקשר בין האספקטים השונים של המושג אנרגיה, החל ממקורות האנרגיה השונים, תוך התייחסות למשבר מקורות האנרגיה הזמינים, דרך צריכת אנרגיה על ידי הפרט והמדינה, וכלה בפעילויות תלמידים הקשורות לאנרגיה בחיי היום יום.

מספר קטלוגי: 6069
מחיר: 17.30 ש"ח – נכון ליוני 2015


חוברת ותקליטור:

מספר קטלוגי: 6066
מחיר: 29.10 ש"ח – נכון ליוני 2015


מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"