שם הספר:
אנרגיה פנים רבות לה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ט'

תיאור הספר:

בכיתות בהן אין מלמדים את היחידות העוסקות במושג האינטראקציה והתנועה (אינטראקציה, כוחות ותנועה (חלק א' וחלק ב'), אנרגיה ושימורה), ניתן ללמד את נושא האנרגיה על פי יחידה זו הבונה את מושג האנרגיה באמצעות מושג החום. שאלה מובילה בבניית סוגי האנרגיה השונים היא: "היכן החום החסר במערכת?".
האנרגיה החשמלית מהווה מוטיבציה לדיון במושגים שונים מתחום החשמל.
היחידה דנה בהרחבה במקורות אנרגיה, הספק וניצולת, ומנתחת בעיות הקשורות במשבר האנרגיה.
מספר קטלוגי: 6016

מחיר: 31.80 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.