שם הספר:
אנרגיה ושימורה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ט'

תיאור הספר:

יחידה זו משלימה את סדרת היחידות בנושא המרכזי "אנרגיה ואינטראקציה". היחידה בונה את מושג האנרגיה ממושג העבודה כגודל המאפיין מערכת. מושג האינטראקציה משמש כבסיס לניתוח מעברי אנרגיה במערכת ומאפשר לאפיין מערכת סגורה. באופן מקובל, מוגדרת האנרגיה כגודל הקשור לגוף בודד, דבר הגורם לקשיים רבים בהבנת מושג השימור וגלגולי אנרגיה. ואילו בספר זה מדגישים את הקשר בין אנרגיה למערכת.
עבודה וחום הם התהליכים העיקריים להעברת אנרגיה בין מערכות שיש ביניהן אינטראקציה. בהקשר זה מלמדים את המושג אנרגיה פנימית אשר מקל על הבנת שינויים אנרגטיים במערכת ומרחיב את הידע על מבנה החומר. מתקיים דיון בתהליכי חימום בהם מתרחשים שינויי טמפרטורה, ובתהליכי חימום בהם מתרחשים שינויים במצבי צבירה.
בספר דנים באנרגיה גם בהקשרים חברתיים וטכנולוגיים. במסגרת זו נידונים נושאים כמו מקורות אנרגיה, הספק, נצילות, הזנה, זיהום סביבתי ובעיית משבר האנרגיה בעולם.

מספר קטלוגי: 6024

מחיר: אזל – נכון ליוני 2015
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.