שם הספר:
אינטראקציה, כוחות ותנועה – לחלקים א' וב'

סוג הספר: מדריך למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
תיאור הספר:

במדריך מופיעים מטרות, רציונל, הנחיות מפורטות ופתרון תרגילים לכל פרק.
הספר כולל הצעות לניסויים נוספים, שיטות עבודה בכיתה והעשרה בתכנים ובדידקטיקה.
מספר קטלוגי: 6536
מחיר: 48:00 ש"ח – נכון ליוני 2011


סוג הספר: מדריך למורה (CD)

מספר קטלוגי: 6553
מחיר: 15:00 ש"ח – נכון ליוני 2015

 


מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.