שם הספר:
אינטראקציה, כוחות ותנועה – חלק א'

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – ט'

תיאור הספר:

מושג האינטראקציה הוא מושג מרכזי במדע וטכנולוגיה בעל חשיבות להבנת נושאים רבים הנכללים בסילבוס. היכרות מוקדמת עם מושג זה חיונית להבנת מבנה החומר ותכונותיו. מושג האינטראקציה משמש כבסיס להגדרת מושג ה"מערכת" ולכן בא לידי ביטוי בחשיבה על מערכות טבעיות וטכנולוגיות.
בתחום הפיסיקה לימוד האינטראקציה תורם להבנת החוק השלישי של ניוטון ומגביר את היכולת של תלמידים להסביר תופעות פיסיקליות.
הספר פותח בהיכרות איכותית עם מושג האינטראקציה בתחומים שונים. המושג נבנה באופן אינטואיטיבי ולאחר מכן נגזר ממנו מושג הכוח, זאת בשונה מהגישות המקובלות להוראת מושג הכוח.
זיהוי אינטראקציה נעשה באמצעות השינויים שחלים בגופים המשתתפים בה. ייתכנו שינויים בצורת הגוף, שינויים במהירותו או שינויים בצורתו ובמהירותו גם יחד. יתרה מכך, אם יודעים מהם הכוחות שפועלים על גוף אפשר לנבא מהם השינויים שיחולו בצורתו ו/או במהירותו.
הספר מטפל, בעיקר, בגופים שנמצאים במנוחה לפני, תוך כדי ואחרי האינטראקציה, ומסתיים בדיון קצר באינטראקציה בין גופים חופשיים לנוע. בניית המושגים בספר מתבססת על תצפית בתופעות, שאלת שאלות לגביהן, ניסוח השערות ובדיקתן באמצעות ביצוע ניסויים.
היחידה מתאפיינת בדוגמאות רבות מחיי יום יום, כך שהתלמיד יחוש שהמדע מאפשר הבנה טובה יותר של העולם בו אנו חיים.
מספר קטלוגי: 6058

מחיר: 38.00 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.