שם הספר:
משוב חשמל ואנרגיה – תשובות

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: ט'

תיאור הספר:
לאחר שתלמיד עונה על קובץ השאלות, הוא מקבל ממורהו את חוברת התשובות המתאימה. והוא יכול לבדוק את תשובותיו ולהבהיר לעצמו נושאים שלא הובנו כהלכה. בקובץ זה יוכל המורה להעזר בתשובות תלמידיו לשאלות שבכל קובץ ולאתר נושאים אשר דורשים לימוד מחדש או הבהרה בכיתה.

מספר קטלוגי: 2002
מחיר: 30.00 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: חוברות מ 1-20
שנה: 1988
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.