שם הספר:
משוב חשמל ואנרגיה – שאלות

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: ט'

תיאור הספר:
ספר שאלות מיועד לתלמידי כיתות ט' הלומדים על-פי תכנית "חשמל ואנרגיה". הספר מכיל אוסף שאלות לפרקים א-ד של תכנית זו. לספר נלווה ספר תשובות. הספרים מהווים מערכת שנועדה לסייע לתלמיד ולמורה בלימוד ובהוראת התכנית. אוסף השאלות מחולק, ל- 20 קבצים, כל קובץ עוסק בנושא אחר.

מספר קטלוגי: 2001
מחיר: 12.50 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים:142
שנה: 1995
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.