שם הספר:
מעוף – שדה פוטנציאל – ארגון מושגים

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א – י"ב

תיאור הספר:
שבע פרקי ה"מעוף" הם חומר חזרה על רוב הנושאים שנלמדו בחשמל ובמכניקה. המושגים המרכזיים בספר הם: כוחות משמרים ולא משמרים, שדות פוטנציאלים. שיטת העבודה מבוססת על בעיות שהתלמידים מתבקשים לפתור. תהליך הפתרון מוביל לבניית מפות מושגים המייצגות מסגרות כלליות. מסגרות אלה מאגדות בתוכן מושגים ועקרונות שנלמדו בתחומי הפיזיקה השונים, תוך הדגשת המשותף והשונה. סדר הפרקים בספר מלווה את מהלך הוראת הפיזיקה. ניתן להשתמש בו כחומר חזרה עבור התלמידים עם סיום הלמידה או כחומר עזר המורה תוך כדי ההוראה.

מספר קטלוגי: 2058
מחיר: 48.29 ש"ח – נכון לספטמבר 2015
מספר עמודים: 209
שנה: 1999
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.