שם הספר:
מבוא לתרמודינמיקה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"ב

תיאור הספר:
ספר זה מיועד לשמש ללימוד נושא הבחירה: תרמודינמיקה, עבור תלמידים הלומדים פיזיקה בהיקף חמש יחידות. הספר מכיל חמישה פרקים: גזים אידיאליים, החוק הראשון של התרמודינמיקה, החוק השני של התרמודינמיקה, אנטרופיה ופרק הדן בהסתברות ואנטרופיה.

מספר קטלוגי: 2028
מחיר: 27.30 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 156
שנה: 1989
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.