שם הספר:
לקט ניסויים בפיסיקה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א – י"ב

תיאור הספר:
בספר זה מתוארים 26 ניסויים בנושאים: מכניקה, חשמל, אור וגלים, פיזיקה מודרנית וחוקי הגזים. הניסויים מכוונים להיות משולבים באופן שוטף בהוראת החומר. לפיכך מצויינים בתחילת תיאורו של כל ניסוי מקורות ספרות, ומוגדרות מטרותיו. לאחר מכן ניתנת רשימת הציוד לעריכת הניסוי, והוראות לביצועו. תשומת לב רבה מוקדשת לניתוח התוצאות וכן נכללות שאלות הקשורות בנושא הניסוי.

מספר קטלוגי:  2003
מחיר: 21.00 ש"ח – נכון ליוני 2015

מספר עמודים: 118
שנה: 1997
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.