שם הספר:
חקר מודרך בפיזיקה

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א – י"ב

תיאור הספר:
הספר כולל 25 פעילויות חקר בפיזיקה. פעיליות אלה מיועדות לתלמידים הלומדים פיזיקה בחט"ע. רוב הניסויים מופיעים בספר המתאימים לבחינת הבגרות במעבדה גם ב"מתכונת רגילה". פעילויות 1 ו- 2 מיועדות לשמש רקע בסיסי לפעילויות האחרות. פעילויות 23-3 הן ניסויים מתחום המכניקה, החשמל והמגנטיות, והאופטיקה הגיאומטרית. פעילויות 24 ו- 25 נועדות לבניית מודל וניתוחו באמצעות גליון אלקטרוני. חלק מן הפעילויות המופיעות בספר שימשו כבחינות בגרות במעבדה ב"מתכונת החקר". פעילויות אלה עברו שינויים מהותיים.

מספר קטלוגי: 2057
מחיר: 31.78 ש"ח – נכון לספטמבר 2015
מספר עמודים: 227
שנה: 1999
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.