שם הספר:
קרינה וחומר – כרך ב': מודלים של האור

סוג הספר: ספר לימוד
שפה: ערבית
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י' – י"א

תיאור הספר:
ספר זה עוסק בשאלה "מהו האור?" תחילה דן הספר במודל פשוט של האור כחלקיק. לאחר מכן מציג הספר תכונות של פולסים חד-ממדיים ושל גלים. את התכונות האלו הספר משווה לתכונות האור ומציג את המודל (המורכב יותר) של האור כגל.
הפרקים המתקדמים בספר מציגים גם את תופעות ההתאבכות והעקיפה ודנים במודל המודרני של האור, 'המודל הדואלי'.
הספר נועד לשרת תלמידים הלומדים פיזיקה ברמות 3 ו-5 יחידות לימוד.

מספר קטלוגי: 2314
מחיר: 80 ₪ – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 294
שנה: 2009
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.