שם הספר:
אור וגלים

סוג הספר: ספר לימוד
שפה: ערבית
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י'

תיאור הספר:
בספר יש תשעה פרקים, חמשת הפרקים הראשונים מוקדשים לאופטיקה גיאומטרית, פרק שישי דן במודל החלקיקי של האור ודיון זה מוביל באורח טבעי לצורך בפיתוח המודל הגלי של האור. פרק שביעי ופרק שמיני מוקדשים ללימוד תכונותיהם של גלים. הפרק התשיעי מבוסס המודל הגלי של האור. בסוף הספר נמצא מדריך למעבדה המכיל תיאור מספר ניסויי מפתח בחומר הנלמד. הניסויים מבוססים על הציוד הקיים בתכנית רחובות.

מספר קטלוגי: 2303
מחיר: 17.50 ש"ח – נכון ליוני 2015
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.