שם הספר:
פרקי חשמל ומגנטיות – חלק א – פרקי חשמל

סוג הספר: ספר לימוד + תקליטור + חוברת פעילויות
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א – י"ב

תיאור הספר:
פרקי הספר הם: מטענים חשמליים טעונים, והכוחות ביניהם, הפרש פוטנציאל בשדה האלקטרוססטי וקיבול חשמלי, הזרם ומעגלי זרם. הספר, חוברת עם מגוון הפעילויות והתקליטון המלווים אותו, חוברו מתוך מודעות למחקרים על הוראת החשמל בארץ ובעולם. מחקרים אלה מצביעים על קשיים של תלמידים בהבנת מושגים בסיסיים בחשמל ודרכים אפשריות לטיפול. פתיחת הספר בפרקי אלקטרוסטטיקה, מצביעה על השדה החשמלי הפועל על מטענים כסיבה להיווצרות הזרם. הפרק הדן בזרם החשמלי מציע, בנוסף להסבר המסורתי, גם הסתכלות מיקרוסקופית איכותית וזאת על מנת להסביר את מנגנון הזרימה.

מספר קטלוגי: 2015
מחיר: 58.39 ש"ח – נכון לספטמבר 2015
מספר עמודים: של הספר: 225, של חוברת פעילויות 152 + C.D.
שנה: 1998
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.